Start

Drukuj

Nagrody dla najlepszych Absolwentów LO

                             Nagrody dla najlepszych Absolwentów LO

     5  czerwca 2018 r. podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Częstochowskiego Pan Starosta mgr Krzysztof Smela  uroczyście  wręczył czterem absolwentom szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu Stypendium Starosty Częstochowskiego przyznawane w ramach ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat częstochowski”. Wśród nagrodzonych były dwie uczennice Liceum Ogólnokształcącego w  Kamienicy Polskiej – Emilia Zamorowska, oraz Aleksandra Żurakowska . Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym życiu.

 

 

Drukuj

Liceum w Kamienicy Polskiej to szkoła dla ambitnych, zdolnych i pracowitych


 
Oferta Edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej

      Tegorocznym Absolwentom Gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 proponujemy dalszą edukację w naszym Liceum  w klasie I z następującymi  przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

I grupa INZYNIERYJNO – MEDYCZNA:

  • j .angielski, biologia, chemia,

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. polski, j. angielski,  matematyka, biologia,


II grupa ADMINISTRACYJNO- SPOŁECZNA

  • j angielski, biologia, j. polski

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. polski, j angielski, matematyka, biologia,

      Liceum w Kamienicy Polskiej jest szkołą łączącą tradycję z nowoczesnością, kształtującą  u uczniów umiejętności aktywnego funkcjonowania we współczesnym  społeczeństwie przy zachowaniu własnej tożsamości narodowej  i otwartości na współpracę z innymi narodami. Udział w projektach europejskich oraz różnorodne formy współpracy międzynarodowej stanowią jeden z podstawowych priorytetów szkoły, ponieważ  sprawne posługiwanie się językami obcymi oraz umiejętność współpracy z młodzieżą z innych krajów europejskich przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii informacyjnej umożliwiają odpowiednie funkcjonowanie na europejskim rynku pracy. Kadra pedagogiczna naszego Liceum od roku 2015 aktywnie uczestniczy w realizacji projektu  Mobilność kadry edukacji szkolnej, co  pozwala na zdobywanie nowych umiejętności w zakresie nauki języka angielskiego, stosowania aktywnych metod pracy i korzystnie wpływa na wprowadzanie innowacji pedagogicznych przy realizacji podstawy programowej z przedmiotów rozszerzonych.

Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzone są w mało licznych grupach, co umożliwia  zindywidualizowanie procesu i metod nauczania, i gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

Każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań w kołach przedmiotowych, Edukacyjnym Klubie Dyskusyjnym, Klubie Miłośników Historii, wolontariacie, zespole muzycznym, Szkolnym Klubie Sportowym czy też w Samorządzie Uczniowskim. Uczniowie biorą udział w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i międzyszkolnych, odnosząc liczne sukcesy. Liceum współpracuje z Politechniką Częstochowską, Akademią im. J. Długosza w Częstochowie, Śląską Politechniką w Gliwicach, Uniwersytetem Śląskim, uczestnicząc w konferencjach naukowych, warsztatach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

     Cała społeczność szkolna aktywnie włącza się w coroczne akcje charytatywne takie jak: Szlachetna paczka, Góra grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pomagamy Polskim Dzieciom i Polakom na Wileńszczyźnie, Świąteczna zbiorka żywności pod patronatem Banku Żywności w Częstochowie.

    Nasze Liceum jest wolne od zagrożeń cywilizacyjnych, przemocy, wymuszeń
i narkotyków. Panuje w nim rodzinna atmosfera, a unikalne usytuowanie budynku w otoczeniu zieleni parku korzystnie wpływa na samopoczucie, zdrowie i relaks.

 

Za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia uczniowie otrzymują stypendia:

  • Roczne Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia  Liceum
  • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach edukacji
  • Stypendium Starosty Powiatu Częstochowskiego za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia za I i II semestr
  • Szkolne stypendium motywacyjne dla uczniów ze średnią ocen od 4,75 za wyniki w I i II semestrze

Baza szkoły- inwestycje

     Szkoła dysponuje 7 pracowniami przedmiotowymi z wyposażeniem multimedialnym, pracownią komputerową, biblioteką z czytelnią i centrum informacyjnym, kompleksem boisk sportowych. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w gminnej hali sportowej. Szkoła posiada  stały dostęp do Internetu.
Baza materialna i dydaktyczna ulega nieustannej modernizacji, dzięki czemu szkoła  stwarza młodzieży coraz lepsze warunki do nauki.

 

                                                                                   Dyrektor LO Iwona Choła


    

 

 

 

 

Drukuj

Dzień otwartych drzwi 2018

Dzień Otwartych Drzwi

    24 kwietnia drzwi naszego Liceum zostały otwarte dla gimnazjalistów. Gościliśmy młodzież z gimnazjów z Kamienicy Polskiej oraz Starczy. Po zaprezentowaniu oferty naszej szkoły i krótkiej części artystycznej młodzież uczestniczyła w warsztatach tematycznych. Kolejne grupy brały udział w innowacyjnych zajęciach: integracyjnych, matematycznych, biologiczno - chemicznych oraz "żywych obrazach". Spotkanie zakończyło się zrobieniem własnego, pamiątkowego breloczka oraz poczęstunkiem. Dziękujemy za wspólną zabawę. Zapraszamy w mury naszego Liceum.

  

  

                                  

Drukuj

Pożegnanie absolwentów

       27 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów naszego Liceum. Wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, natomiast uczniowie z  najwyższą średnią świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Jak co roku absolwent z najwyższą średnią otrzymał Nagrodę Wójta Gminy Kamienica Polska. W tym roku cztery uczennice spełniły warunki i niebawem otrzymają Stypendium Starosty Powiatu Częstochowskiego. Absolwenci - jak zakłada tradycja szkoły - złożyli uroczyste ślubowanie. Zaproszeni goście zabrali głos i skierowali do maturzystów kilka ważnych słów.

     Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną, którą przygotowali uczniowie klasy drugiej wraz z wychowawczynią. Zobaczyliśmy jak powstaje uczeń i jak wygląda nietypowa wywiadówka. Każdy z uczniów otrzymał humorystyczny limeryk  i drobny upominek.
      Rocznik 2015-2018 był 73. rocznikiem w historii liceum. Mamy ogromną nadzieję, że zdobyta wiedza pozwoli uczniom zdać egzamin maturalny jak najlepiej. W tym roku kasztany zakwitły przed egzaminami, a to przecież dobry znak - zwiastujący powodzenie.  Życzymy zatem absolwentom powodzenia na maturze oraz dobrego wyboru dalszej drogi życiowej. Smile

 

 

 

Drukuj

ERASMUS+ zmienia życie, otwiera umysły

ERASMUS+ zmienia życie,  otwiera umysły

 

          Od 1 września 2016r. Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej realizuje projekt   „Innowacyjne pokolenie”, będący częścią  programu Erasmus+ Akcja 2 WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK. Podstawowym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów nauką przedmiotów ścisłych i techniką, poprzez promowanie innowacyjnych metod pedagogicznych oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerami projektu, którymi poza naszym Liceum są szkoły z Włoch, Hiszpanii, Litwy i Belgii.

Oczekiwanymi rezultatami projektu będzie  min. utworzenie 10 nowych ścieżek nauczania, które zostaną uznane za najlepsze praktyki i jako  element Otwartych Zasobów Edukacyjnych bedą stanowiły ciekawy materiał edukacyjny. Oczekujemy, że nowoczesne metody nauczania oraz nauczanie zindywidualizowane wpłyną pozytywnie na stosunek uczniów do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz przyczynią się do wyboru  kierunków ścisłych w przyszłej karierze zawodowej.

W ramach projektu zaplanowane są tygodniowe wizyty w każdym z uczestniczących w projekcie krajów. Do tej pory nasi uczniowie pod opieką nauczycieli odwiedzili  Belgię, Hiszpanię, Litwę, a w marcu 2018 roku gościliśmy 27-osobową grupę naszych partnerów w Kamienicy Polskiej. Nasi goście uczestniczyli w warsztatach z informatyki i biologii zorganizowanych w naszym Liceum, zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Częstochowskiej, oraz odwiedzili  Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.  Zorganizowaliśmy również wycieczki do Krakowa i Oświęcimia. Podczas wyjazdu do Częstochowy odbyło się także spotkanie z Zarządem Starostwa Powiatu Częstochowskiego, podczas którego młodzież zapoznała się ze strukturą funkcjonowania organu prowadzącego nasza szkołę.

Spotkania w ramach projektu europejskiego są okazją poznania szkół partnerskich, uczestnictwa w ciekawych zajęciach i warsztatach, a także poznania atrakcji turystycznych oraz kultury i obyczajów danego kraju. Wspólna praca w grupach międzynarodowych, wycieczki krajoznawcze oraz nieformalne spędzanie czasu sprzyjają nawiązywaniu przyjaźni oraz przełamywaniu barier językowych.

Ostatnia wizyta w Mediolanie (Włochy) zaplanowana jest na maj 2018. Weźmie w niej udział sześcioro  uczniów naszej szkoły oraz dwóch nauczycieli.

      Informacje dotyczące realizowanego projektu umieszczane są na stronie internetowej Liceum oraz platformie edukacyjnej Moodle. Utworzona została również grupa na platformie facebook dla uczestników projektu ( Erasmus – Innovative Generation).

Pobyt w KAZ Atheneum Zottegem w Belgii, w ramach realizacji europejskiego
projektu Innovativee  Generation”  od 6 do 10 lutego 2017r.

Zajęcia laboratoryjne  na Uniwersytecie Nauki i Techniki  w Ghent  w Belgii
podczas pobytu w KAZ Atheneum Zottegem w ramach realizacji europejskiego
projektu edukacyjnego  ,,Innovative Generation”

Spotkanie z Zarządem Powiatu Częstochowskiego podczas wizyty partnerów
projektu Innowacyjne Pokolenie w Kamienicy Polskiej

Zwiedzanie Krakowa podczas wizyty partnerów projektu Innowacyjne Pokolenie
w Kamienicy Polskiej w dniach od 19 do 23 marca 2018r.

Uczniowie naszego Liceum podczas wizyty studyjnej w Hiszpanii –
Rincon de la Victoria, od 24 do 28 kwietnia 2017r.

Zajęcia w laboratorium Uniwersytetu Wileńskiego podczas wizyty w
partnerskiej szkole w Moletu na Litwie – od 9 do 13 października 2017r

                                                                 koordynator projektu Urszula Rajczyk

 

Drukuj

OBCHODY KU CZCI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH-WYKLĘTYCH

Po raz kolejny Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej zorganizowało Obchody ku czci Żołnierzy Niezłomnych -Wyklętych. Uroczystość odbyła się 6 marca 2018 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Wydarzenie zostało przygotowane przez licealistów Klubu Miłośników Historii pod kierunkiem nauczyciela historii, Kornela Mielczarka.
Na uroczystości została zaproszona znana dziennikarka, publicystka, autorka ponad 100 filmów dokumentalnych oraz wielu programów w telewizji publicznej, Pani Ewa Szakalicka.
W ramach obchodów został wyemitowany film pod tytułem: „Podwójnie wyklęty”. Projekcję poprzedziła prelekcja Pani Ewy Szakalickiej. Przybliżyła ona tło wydarzeń swojego filmu. Uczestnicy uroczystości poznali losy kpt. Romualda Rajsa „Burego”, niesłusznie oskarżanego po dzień dzisiejszy o zbrodnie, których nie popełnił.

Podczas obchodów przedstawiona została również praca konkursowa autorstwa uczennicy kl. 2 LO w Kamienicy Polskiej - Żanety Litarskiej. 15 minutowy film zdobył wyróżnienie w konkursie „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”, organizowanym przez Panią Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigę Wiśniewską. Praca pod tytułem: ,,Od Kowla do Myszkowa - wspomnienia żołnierza NZS" przedstawia historię Żołnierza Wyklętego, Pana Zdzisława Wronki „Czarnoty”.

Obchody zostały zorganizowane w związku z Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i miały na celu uczczenie bohaterów Antykomunistycznego Powstania z lat 1944-1956.

Kontakt


Liceum w Kamienicy Polskiej
ul. A. Ferensa 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 3273-229
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Filmowo

Najnowszy klip prezentujący naszą szkołę

  

60-lecie szkoły - Z kroniki szkolnej cz. I (z trzech)

Pozostałe: część II, część III

Projekty, projekty, projekty