Drukuj

"...życie nie po to jest by bezczynnie trwać i aby żyć siebie samego trzeba dać..”

W bieżącym roku szkolnym Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej przystąpiło do nowego projektu edukacyjnego ,,Szkoła Humanitarna”, nad którym patronat objęła Polska Akcja Humanitarna. Potrwa on od września 2011 do czerwca 2012roku. Koordynatorem działań ze strony naszej szkoły jest nauczycielka biologii Pani dr Agnieszka Ociepa.
    Projekt ten adresowany jest do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat otaczającego świata i nie boją się nowych wyzwań. Jego celem jest zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic z zakresu globalnych współzależności. Zadaniem projektu jest także kształtowanie u młodzieży postaw odpowiedzialności i solidarności z mieszkańcami krajów Południa.
    „Szkoła Humanitarna” to również okazja do realizacji uczniowskiego projektu na temat globalnych współzależności. Praca metodą projektu stwarza okazję zdobycia umiejętności pracy w grupie oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za swoją rolę w projekcie i za przebieg zaplanowanych działań. Z kolei zaproponowanie uczniom i uczennicom podjęcia tematyki z zakresu edukacji globalnej sprawia, że zdobywając wiedzę o globalnych powiązaniach w wymiarze kulturowym, społecznym, ekonomicznym i ekologicznym, zwiększają swoją świadomość zachodzących w świecie procesów oraz roli, jaką oni sami w nich pełnią. W związku z tym, iż patronat nad projektem objęła Polska Akcja Humanitarna podczas bieżącego roku szkolnego uczniowie zapoznają się ze struktura oraz działaniami tej organizacji.

Przed przystąpieniem do projektu 2 uczennice Liceum – Ola Badora i Aneta Caban wraz z opiekunem projektu, wzięły udział w dwudniowym szkoleniu, dotyczącym realizowania projektu „ Szkoła Humanitarna”, zorganizowanym przez Polska Akcję Humanitarną.
    Jednym z pierwszych działań podjętych przez nasze Liceum było zorganizowanie spotkania z misjonarką Siostrą mgr Lucyną Piątek ze Zgromadzenia Córek Najświętszego Serca Maryi Panny, która przez 15 lat pracowała na misjach między innymi w Brazylii, Rosji i na Litwie. Przekazane informacje poparte prezentacją multimedialną na temat warunków życia w fawelach, czyli rozległych dzielnicach nędzy tworzonych wokół brazylijskich miast, były zatrważające i wręcz niewyobrażalne dla nas. Niesiona pomoc jest kroplą w morzu potrzeb, ale daje nadzieję i pokazuje, że można żyć inaczej. Bieda, problemy ekonomiczne nie są jedynymi, obok nich występują jeszcze problemy społeczne, moralne i obyczajowe.

Ponadto młodzież w najbliższym czasie przeprowadzi zbiórkę pieniędzy i prześle je na konto Polskiej Akcji Humanitarnej jako darowiznę na dożywianie dzieci dotkniętych biedą w wielu krajach. W ramach projektu uczniowie planują także adopcję na odległość jednego dziecka, które ze względu na biedę jest pozbawione prawa do nauki. Wśród zaplanowanych działań w ramach projektu będzie zorganizowanie wystawy dotyczącej prawa do edukacji, żywności i wody w krajach biednego Południa, zamieszczone zostaną także informacji dotyczących edukacji globalnej na stronie internetowej szkoły. Kolejnymi działaniami będzie również obejrzenie filmu udostępnionego przez PAH, dotyczącego prawa do edukacji w Afganistanie oraz dyskusja dotycząca ważności i prawa edukacji na świecie.
    W drugim semestrze uczniowie podejmą tematykę związanych z dostępem do wody. W związku z tym zagadnieniem zostanie zorganizowany wyjazd do stacji uzdatniania wody w Częstochowie. Podczas realizacji projektu poruszając zagadnienia w aspekcie globalnym, jednocześnie pokażemy ich lokalny wymiar.
    Uczniowie planują również zorganizowanie konkursu szkolnego wiedzy dotyczący dostępu do edukacji, wody i żywności w krajach biednego południa, dodatkowo zostaną przygotowane plakaty dotyczące współzależności na świecie (edukacji globalnej), które zostaną powieszone w budynku Liceum.
    Zaangażowanie młodzieży korzystnie wpływa na kształtowanie postaw prospołecznych, humanitarnych, uwrażliwia na krzywdę drugiego człowieka i rodzi bunt przeciwko niesprawiedliwości. Mamy nadzieję, że dzielenie się wiedzą na temat tych problemów zachęci także innych do działania i otwarcia własnego serca dla potrzebujących naszej pomocy.

Kontakt


Liceum w Kamienicy Polskiej
ul. A. Ferensa 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 3273-229
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Filmowo

Najnowszy klip prezentujący naszą szkołę

  

60-lecie szkoły - Z kroniki szkolnej cz. I (z trzech)

Pozostałe: część II, część III

Projekty, projekty, projekty