Drukuj

65lecie Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej powstało na bazie ogromnego zapotrzebowania na uzupełnienie wykształcenia młodzieży po okresie okupacji. Janina Domagalska, jako osoba wykształcona, widziała to bardzo wyraźnie wraz z kilkoma światłymi ludzi z Kamienicy Polskiej i postanowiła zorganizować tu szkolę średnią w budynku przedwojennej szkoły letniej Liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Po uzyskaniu zgody szkoła – Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne w Kamienicy Polskiej, rozpoczęła nauczanie 15 kwietnia 1945r., jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej, w warunkach prymitywnych, z kadrą bez pełnych kwalifikacji, lecz z wielkim zapałem do pracy i uczniami chłonnymi wiedzy. Problemy finansowe tej społecznej szkoły spowodowały konieczność wystąpienia o jej upaństwowienie co nastąpiło w latach 60-tych.
Funkcjonowanie szkoły średniej w środowisku wiejskim na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej należy rozpatrywać jako oddziaływanie tej szkoły na społeczności lokalne Gmin: Kamienica Polska, Starcza, Poczesna i Poraj. W pierwszym etapie funkcjonowania szkoła stwarzała szansę uzupełnienia wykształcenia młodzieży, która nie mogła kontynuować nauki w czasie okupacji. Z czasem szkoła kształciła roczniki na bieżąco stwarzając młodzieży możliwość lepszego startu życiowego. Ze względu na dogodne usytuowanie, istniejące liceum w Kamienicy Polskiej przyciągało uczniów z sąsiednich wsi. Na bazie kolejnych roczników absolwentów liceum z czasem pojawili się w okolicznych miejscowościach lokalni lekarze i fachowcy w innych dziedzinach, których wcześniej trzeba było pozyskiwać z zewnątrz. Duża część absolwentów zdobyła wykształcenie wyższe i osiedliła się w rozwijających się miastach Polski, gdzie pracuje do dzisiaj na odpowiedzialnych stanowiskach.

Film z okazji 65-lecia szkoły wspominający dawniejsze lata


            Liceum od początku istnienia było ośrodkiem postępu w swoim środowisku lokalnym. Mimo upływu lat nadal spełnia swą funkcję, stwarzając młodzieży wiejskiej możliwości kształcenia zgodne z wymogami współczesności. Utrzymywanie poziomu standardów edukacyjnych i wychowawczych jak również nacisk na kształcenie językowe z udziałem native - speakerów, praktyczne zajęcia informatyczne, kontakty zagraniczne, koła rozwijające zainteresowania to oferta liceum na dzień dzisiejszy. Wydaje się, że powinno to wystarczyć dla uczniów okolicznych gimnazjów, jednak oddziaływanie oferty edukacyjnej blisko położonej Częstochowy i jej dostępność komunikacyjna powoduje odpływ dużej części młodzieży do tego miasta. To wyzwanie, któremu liceum musi sprostać poprzez podwyższenie atrakcyjności swojej oferty, co z kolei nie jest proste ze względu na stosunkowo niewielką liczbę uczniów ze środowiska lokalnego, do których ta oferta jest kierowana. Jako dyrektor tej zacnej placówki oświatowej zdaję sobie sprawę, że wspólnie z wszystkimi organami decydującymi o funkcjonowaniu szkoły musimy opracować strategię, która pozwoli na rozwój szkoły i jej działanie w zbliżającym się okresie niżu demograficznego. Coroczna promocja liceum przeprowadzana w okolicznych gimnazjach, dzień otwarty - to już nie wystarcza. Konieczne są inne rozwiązania i zachęty dla kandydatów – myślę o wprowadzeniu rocznych stypendiów dla najlepszych uczniów przychodzących do liceum, by wzmocnić grupę uczniów ambitnych, dążących do osiągnięcia wysokich wyników.

Uważam, że bardzo ważne dla prestiżu naszego środowiska lokalnego jest dalsze istnienie tej wiejskiej szkoły średniej na jak najlepszym poziomie. Zależy to przede wszystkim od uczniów i ich podejścia do nauki, nauczycieli i ich zaangażowania w pracę edukacyjno - wychowawczą, od władz samorządowych i ich wsparcia szkoły we wszystkich działaniach poprawiających warunki do nauki dla uczniów oraz rzeczywistych, przychylnych działań środowiska lokalnego w procesie rekrutacji. Właściwe zrozumienie tych zależności przez wszystkich tworzących szeroko pojęte realia szkolne to klucz do sukcesu naszego liceum w przyszłości.

Marian Kaźmierczak

Kamienica Polska, 21.05.2010


Kontakt


Liceum w Kamienicy Polskiej
ul. A. Ferensa 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 3273-229
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Filmowo

Najnowszy klip prezentujący naszą szkołę

  

60-lecie szkoły - Z kroniki szkolnej cz. I (z trzech)

Pozostałe: część II, część III

Projekty, projekty, projekty