Drukuj

Wizyta w oczyszczalni ścieków

W dniu 22 maja 2012 roku w ramach projektu "Szkoła Humanitarna" (prawo do wody) oraz zajęć z biologii uczniowie klas I i II zwiedzili Oczyszczalnię Ścieków "Warta" w Częstochowie.

Celem wycieczki była integracja wiedzy nabytej na lekcjach biologii dotyczącej ochrony wód z bezpośrednią obserwacją procesów oczyszczania. Kolejnym celem było powiązanie wiadomości dotyczących źródeł zanieczyszczenia wód i sposobów ochrony zasobów wodnych. W czasie zwiedzania uczniowie mogli zaobserwować praktyczne wykorzystanie procesów rozdzielania mieszanin np.: proces sedymentacji oraz możliwości wykorzystania mikroorganizmów w procesie oczyszczania ścieków.

Zajęcia w oczyszczalni poszerzyły wiedzę młodzieży z zakresu biologii, chemii oraz zwiększyły ich świadomość ekologiczną.

Drukuj

Realizacja projektu "Szkoła Humanitarna"

Jednym z pierwszych działań podjętych przez młodzież z Liceum było zorganizowanie spotkania z misjonarką Siostrą mgr Lucyną Piątek ze Zgromadzenia Córek Najświętszego Serca Maryi Panny, która przez 15 lat pracowała na misjach między innymi w Brazylii, Rosji i na Litwie. Przekazane informacje poparte prezentacją multimedialną na temat warunków życia w fawelach.

Czytaj więcej: Realizacja projektu "Szkoła Humanitarna"

Drukuj

Edukacja globalna

Wszystko sprowadza się naprawdę do tego:
całe życie jest ze sobą powiązane.

Jesteśmy złapani w sieć wzajemności, z której nie można uciec, włożeni w jeden worek przeznaczenia. Cokolwiek dotyka kogoś bezpośrednio, wpływa na nas pośrednio. Zostaliśmy stworzeni do życia razem z powodu współzależnej konstytucji rzeczywistości. Czy pomyślałeś kiedyś, że nie możesz wyjść rano do pracy bez bycia zależnym od większości świata? No właśnie, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Skąd pochodzi kawa w twoim kubku? Skąd się wzięła gąbka? Jakim cudem trafił na twój stół bananowy jogurt? I zanim skończysz śniadanie, już zależałeś od ponad połowy świata.

Edukacja globalna odkrywa i tłumaczy zależność otaczającej nas rzeczywistości. Poruszając zagadnienia w aspekcie globalnym, jednocześnie pokazuje ich lokalny wymiar. Kształtuje umiejętność krytycznego myślenia i refleksji, dzięki czemu uczniowie i uczennice zyskują poczucie współodpowiedzialności za świat. Dzięki edukacji globalnej młodzi ludzie:

  • mogą zrozumieć zależności łączące ludzi na całym świecie, w szczególności zależności między globalną Północą, a globalnym Południem
  • rozwijają poczucie empatii, poznają praktyczne znaczenie tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka
  • zyskują umiejętności niezbędne do podejmowania wspólnych działań promujących wartości, które sami uznają za ważne. 

Czytaj więcej: Edukacja globalna

Drukuj

PAH

Polska Akcja Humanitarna – jest to organizacja humanitarna założona i prowadzona przez Janinę Ochojską w  1994 roku. Jej główna siedziba mieści się w Warszawie. Od 19 marca 2004 roku Polska Akcja Humanitarna jest organizacją pożytku publicznego. Najważniejszym celem PAH jest walka z ubóstwem poprzez tworzenie możliwości korzystania z niezbywalnych praw człowieka. Działania przeprowadzane są na rzecz prawa dostępu do wody i należytych warunków sanitarnych,  prawa dostępu do edukacji, prawa dostępu do żywności, prawa do życia w godnych warunkach, prawa do zabezpieczenia życia i zdrowia w trakcie katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych. Celem organizacji jest również angażowanie całego społeczeństwa do niesienia pomocy. PAH można wspomóc poprzez wolontariat lub dofinansowanie – w ten sposób budowane jest solidarne działanie, przez które, każdy na miarę swoich środków może pomóc innym.

Czytaj więcej: PAH

Drukuj

Projekt Edukacyjny "Szkoła Humanitarna"

W bieżącym roku szkolnym Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej przystąpiło do projektu edukacyjnego "Szkoła Humanitarna", nad którym patronat objęła Polska Akcja Humanitarna. Potrwa on od września 2011 do czerwca 2012roku. Koordynatorem działań jest nauczyciel biologii Agnieszka Ociepa.   

Projekt ten adresowany jest do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat otaczającego świata i nie boją się nowych wyzwań. Jego celem jest zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic z zakresu globalnych współzależności. Zadaniem projektu jest także kształtowanie u młodzieży postaw odpowiedzialności i solidarności z mieszkańcami krajów Południa. W działania związane z projektem włączyli się uczniowie przede wszystkim klasy II.

„Szkoła Humanitarna” to również okazja do realizacji uczniowskiego projektu na temat globalnych współzależności. Praca metodą projektu stwarza okazję zdobycia umiejętności pracy w grupie oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za swoją rolę w projekcie i za przebieg zaplanowanych działań. Z kolei zaproponowanie uczniom i uczennicom podjęcia tematyki z zakresu edukacji globalnej sprawia, że zdobywając wiedzę o globalnych powiązaniach w wymiarze kulturowym, społecznym, ekonomicznym i ekologicznym, zwiększają swoją świadomość zachodzących w świecie procesów oraz roli, jaką oni sami w nich pełnią. W związku z tym, iż patronat nad projektem objęła Polska Akcja Humanitarna podczas bieżącego roku szkolnego uczniowie  już w I semestrze zapoznali się ze strukturą oraz działaniami tej organizacji.

Czytaj więcej: Projekt Edukacyjny "Szkoła Humanitarna"

Kontakt


Liceum w Kamienicy Polskiej
ul. A. Ferensa 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 3273-229
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Filmowo

Najnowszy klip prezentujący naszą szkołę

  

60-lecie szkoły - Z kroniki szkolnej cz. I (z trzech)

Pozostałe: część II, część III

Projekty, projekty, projekty