Drukuj

PAH

Kategoria: szkoła humanitarna
Opublikowano
ewaz
Odsłony: 2327

Polska Akcja Humanitarna – jest to organizacja humanitarna założona i prowadzona przez Janinę Ochojską w  1994 roku. Jej główna siedziba mieści się w Warszawie. Od 19 marca 2004 roku Polska Akcja Humanitarna jest organizacją pożytku publicznego. Najważniejszym celem PAH jest walka z ubóstwem poprzez tworzenie możliwości korzystania z niezbywalnych praw człowieka. Działania przeprowadzane są na rzecz prawa dostępu do wody i należytych warunków sanitarnych,  prawa dostępu do edukacji, prawa dostępu do żywności, prawa do życia w godnych warunkach, prawa do zabezpieczenia życia i zdrowia w trakcie katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych. Celem organizacji jest również angażowanie całego społeczeństwa do niesienia pomocy. PAH można wspomóc poprzez wolontariat lub dofinansowanie – w ten sposób budowane jest solidarne działanie, przez które, każdy na miarę swoich środków może pomóc innym.


Janina Ochojska - urodzona 12 marca 1955 r., niepełnosprawna od wczesnego dzieciństwa. W 1984 r. wyjechała do Francji na operację. Tam zetknęła się z ideą pomocy humanitarnej. Jako wolontariuszka działała dla fundacji "EquiLibre", wyszukując kontakty i koordynując pomoc dla Polski. W 1989 r. była jedną z twórców polskiego oddziału Fundacji "EquiLibre". W 1992 r. zorganizowała konwój polskiej pomocy dla byłej Jugosławii. W 1994 r. założyła Polską Akcję Humanitarną, w której sprawuje funkcję Prezesa Zarządu.