Drukuj

Projekt Edukacyjny "Szkoła Humanitarna"

Kategoria: szkoła humanitarna
Opublikowano
ewaz
Odsłony: 2149

W bieżącym roku szkolnym Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej przystąpiło do projektu edukacyjnego "Szkoła Humanitarna", nad którym patronat objęła Polska Akcja Humanitarna. Potrwa on od września 2011 do czerwca 2012roku. Koordynatorem działań jest nauczyciel biologii Agnieszka Ociepa.   

Projekt ten adresowany jest do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat otaczającego świata i nie boją się nowych wyzwań. Jego celem jest zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic z zakresu globalnych współzależności. Zadaniem projektu jest także kształtowanie u młodzieży postaw odpowiedzialności i solidarności z mieszkańcami krajów Południa. W działania związane z projektem włączyli się uczniowie przede wszystkim klasy II.

„Szkoła Humanitarna” to również okazja do realizacji uczniowskiego projektu na temat globalnych współzależności. Praca metodą projektu stwarza okazję zdobycia umiejętności pracy w grupie oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za swoją rolę w projekcie i za przebieg zaplanowanych działań. Z kolei zaproponowanie uczniom i uczennicom podjęcia tematyki z zakresu edukacji globalnej sprawia, że zdobywając wiedzę o globalnych powiązaniach w wymiarze kulturowym, społecznym, ekonomicznym i ekologicznym, zwiększają swoją świadomość zachodzących w świecie procesów oraz roli, jaką oni sami w nich pełnią. W związku z tym, iż patronat nad projektem objęła Polska Akcja Humanitarna podczas bieżącego roku szkolnego uczniowie  już w I semestrze zapoznali się ze strukturą oraz działaniami tej organizacji.

We wrześniu 2011r przed przystąpieniem do projektu uczniowie Liceum wzięli udział w dwudniowym szkoleniu, dotyczącym realizowania projektu „ Szkoła Humanitarna”, zorganizowanym przez Polska Akcję Humanitarną.


 

 


 Aneta Caban (u góry) i Aleksandra Badora (z prawej)

podczas szkolenia