Drukuj

Janina Domagalska - założycielka liceum

Kategoria: z historii szkoły
Opublikowano
ewaz
Odsłony: 2429

Janina Domagalska urodziła się 8 grudnia 1903 w Kamienicy Polskiej. Początkowe nauki pobierała w domu. Później uczęszczała do Gimnazjum w Częstochowie. Tam jednym jej kolegów był Stefan Korboński, późniejszy przedstawiciel Rządu Krajowego podlegającego Rządowi RP w Londynie. Następnie uczęszczała do Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Warszawie, które ukończyła w roku 1926. W latach od 1926 do 1931 uczęszczała na Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. W 1931 r. otrzymała dyplom magistra filozofii w zakresie nauk historycznych i rozpoczęła praktykę nauczycielską w Gimnazjum św. Stanisława w Warszawie przy ul.Traugutta. Po zakończonej praktyce zdała egzamin nauczycielski otrzymując dyplom nauczyciela. Pracowała w Gimnazjum, oraz w latach 1930-1939 w Początkowych Szkołach Żołnierskich w Garnizonie Warszawskim z ramienia Polskiego Białego Krzyża jako wykładowca historii. W 1931 wyszła za mąż. 28.11.1938 urodziła syna - Józefa. To samo imię nosił jej mąż.

Po wybuchu II wojny i zajęciu Warszawy przez Niemców przybyła do Kamienicy Polskiej. Mąż pozostał w Warszawie. W Kamienicy Polskiej prowadziła tajne nauczanie. W 1942 w lipcu urodziła drugiego syna - Krzysztofa, który zmarł 11 września 1949.

Mąż pozostał w Warszawie gdyż był współwłaścicielem drukarni Frączkowski i Domagalski - Zakłady Graficzne. Drukarnia ta była położona na terenie Getta. Mój ojciec - Józef przynosił jedzenie dla Żydów. Nie trzeba dodawać, iż czynił to za darmo. Ojciec także działał na rzecz A.K. w ramach pracy w drukarni.
W powstaniu Warszawskim też brał udział i był 3 razy ranny. Po upadku powstania przedostał się do Kamienicy Polskiej. Gdzie do 1947 pracował na kopalni. W r.1947 powrócił do Warszawy i rozpoczął pracę w Państwowym Instytucie wydawniczym jako kierownik Działu Produkcji. Zmarł 17 lipca 1948 na zawał serca. Pośmiertnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.